Akademia Badań Klinicznych
  • Slider testowy 1
  • Slider testowy 2

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - kierownik studiów podyplomowych pt. "Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie"

 

Liczba godzin
kontaktowych

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

   

Moduł I

Wprowadzenie do badań klinicznych.
Podstawy wiedzy o badaniach klinicznych.

18

3

Moduł II

Etyka w badaniach klinicznych.

13

2

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

   

Moduł III

Podmioty badań klinicznych. Rola i obowiązki.
Finansowanie badań klinicznych.

17

2

Moduł IV

Rejestracja badania klinicznego.

21

4

Moduł V

Ośrodek w badaniach klinicznych.
Zespół w ośrodku.

24

4

Moduł VI

Monitorowanie badania klinicznego.
Pharmacovigilance.

28

5

Moduł VII

Statystyka w badaniach klinicznych.
Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych.

23

4

Moduł VIII

Zarządzanie i koordynacja badania klinicznego.

12

2

Moduł IX

Prowadzenie badań klinicznych
w wybranych populacjach pacjentów.

8

2

Moduł X

Warsztaty

16

2

Razem :

180

30