Akademia Badań Klinicznych
 • Slider testowy 1
 • Slider testowy 2

Osoby przejęte na studia są zobowiązane do doręczenia następujących dokumentów.

Wykaz dokumentów:

 1. formularz zgłoszeniowy do projektu (generuje się z wypełnionego zgłoszenia/rejestracji online, należy go wydrukować w kolorze i podpisać) - kolor - mono -
 2. regulamin rekrutacji na studia podyplomowe - kolor - mono -
 3. oświadczenie uczestnika projektu - kolor - mono -
 4. deklaracja uczestnictwa w projekcie - kolor - mono -
 5. umowa uczestnictwa w projekcie - 2 egz. (proszę o niewstawianie numeru umowy oraz daty zawarcia umowy) - kolor - mono -
 6. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - kolor - mono -
 7. kwestionariusz osobowy - kolor - mono -
 8. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę od pracodawcy wraz z informacją na temat wykonywanych obowiązkach służbowych
 10. zdjęcie legitymacyjne - 2 szt.

Dokumenty wymagające podpisu powinny być: doręczone w oryginalne z odręcznym podpisem, wydrukowane dwustronnie,  w wersji kolorowej lub czarnobiałej.

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać  listem poleconym, kurierem (przesyłka rejestrowana) na adres:
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

lub złożyć osobiście w biurze Studium, nie później niż w terminie 7 dni od informacji o zakwalifikowaniu na studia (do udziału w projekcie).

logotypy