Akademia Badań Klinicznych
  • Slider testowy 1
  • Slider testowy 2
  1. Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe - kolor - mono -
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Formularz zgłoszeniowy do projektu- kolor - mono -
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie - kolor - mono -
  6. Regulamin dotyczący zwrotu kosztów noclegu
  7. Wniosek o zwrot kosztów noclegów

logotypy